Stieg Larssons Stiftelse

Stieg Larssons Stiftelse har bildats av Familjen Larsson i Umeå år 2012 för att hedra minnet av Stieg Larsson, avliden vid 50 års ålder 2004, journalist och författare.

Stieg Larssons arbete präglades av en ständig kamp mot orättvisa och ojämlikhet. I grunden ett journalistiskt arbete med fokus på antirasism och antinazism som senare kom att manifesteras i framgången för Stiegs skönlitterära kriminalromaner i Millennium-trilogin.

• Trilogin har fått ett enormt internationellt genomslag över hela världen, givits ut i ett 50-tal länder, filmatiserats i Hollywood och i dagsläget sålts i 73 miljoner exemplar.
• Stieg Larssons Stiftelse förvaltar en stor del av de intäkter som kommer från försäljningen av böckerna och tillhörande rättigheter.
• Stiftelsens medel ska förvaltas med trygg avkastning så att de kan delas ut i form av priser och stipendier till personer och organisationer som arbetar i Stiegs anda.
• Stiftelsen delar ut stipendier som kan sökas i tre kategorier.

Vi har efter bästa förmåga utformat de stipendier och medel som stiftelsen delar ut på ett sätt som vi tror att Stieg skulle ha kunnat ställa sig bakom.

 

Förvaltning och ändamål – stiftelsens registrerade ändamål

Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet.

Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och utbildning men det kan också främjas på annat sätt, som styrelsen finner lämpligt,
exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för

• Kvinnovåld
• Rasism
• Främlingsfientlighet
• Diskriminering

Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet belyser de frågor
som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka för en etisk journalistik.

Bidrag ges i första hand till organisationer samt forskare vid högskola och universitet.

 

Familjen Larsson, Umeå, januari 2013

Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm.
Telefon 08-763 72 20