Familjen Larsson

Stiegs liv som en hårt arbetande, stridbar, antirasistisk journalist var i första hand det som i många år präglade vår relation till honom. Journalistgärningens litterära förlängning, böckerna om Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist och sättet som de har växt till några av samtidens mest inflytelserika romaner, har inneburit en omtumlande omställning för familjen. Att framgångarna kom efter Stiegs död har lagt ett extra tungt ansvar på oss att förvalta hans arv på ett bra sätt, ett sätt som också Stieg skulle kunna ställa sig bakom om han var i livet idag.

Stieg berörde alla de människor som kom i kontakt med honom och de senaste åren har inneburit möten med alla dessa individer och organisationer för vilka Stiegs engagemang var viktigt.

Ett viktigt led i att skapa en hållbar och tydlig förvaltning av de intäkter som Millennium-trilogin ackumulerar var att så snabbt som möjligt efter Stiegs bortgång bilda Moggliden AB. Moggliden är den plats där Stieg tillbringade stora delar av sin barndom med morfar och mormor dit han också återvände som vuxen för att skriva Millennium-böckerna.

Genom Moggliden AB har vi kunnat skänka generösa bidrag sedan flera år, bland annat till den antirasistiska tidskriften Expo som Stieg var med och grundade.

Familjen Larsson har hela tiden deltagit i alla förhandlingar om rättigheter som rört Stieg Larssons verk, inte minst när det gäller rättigheterna till filmproduktioner som gjorts på böckerna.

I sju år har arbetet pågått med syfte att bevaka och förvalta Stiegs produktion på bästa sätt så att avkastningen kan komma andra till del och för att ännu bättre realisera det som är och har varit familjens mål med förvaltningen av intäkterna från Millennium-serien. Därför har vi bildat Stieg Larssons Stiftelse.

Stiftelsen ska på olika sätt stödja individer och organisationer vars idéer, gärning och kamp kan hjälpa en bit på vägen mot en värld där vi alla betraktas som jämlikar. Vi tror att Stieg skulle ha gillat det.