Stieg Larsson priset

Till minne av Stieg Larsson har Norstedts, tillsammans med Stiegs far och bror, Erland och Joakim Larsson, instiftat ett Stieg Larsson pris om 200 000 kronor. Priset delas ut till en person och/eller organisation som verkar i Stieg Larssons anda.

 

Stieg Larsson priset 2009

Tilldelas tidningen Expo, Stockholm.
www.expo.se

Stieg Larsson var själv med och grundade tidningen Expo, en tidning han arbetade med och hela tiden fram till sin död. Tidningen drivs av engagerade journalister som som bedriver antirasistisk faktajournalistik. Priset ska ses som en uppmuntran till redaktionen att flitigt jobba vidare i Stiegs anda och prissumman är 200.000 SKR.

 

Stieg Larsson priset 2010

Tilldelas sjuksköterskan Anne Sjögren, Rosengrenska Stiftelsen, Stockholm.
www3.rosengrenska.org/index.html

Anne Sjögren tilldelas Stieg Larsson priset för sitt enträgna arbete med att ge vård till papperslösa flyktingar. Genom sitt mångåriga engagemang i Rosengrenska Stiftelsen har hon visat stort civilkurage och med kraft värnat de mänskliga rättigheterna.

Rosengrenska Stiftelsen är en fristående verksamhet av olika typer av medicinsk personal som hjälper gömda flyktingar ideellt. En jourtelefon hjälper gömda flyktingar att få kontakt med vårdgivare i eller utanför den vanliga sjukvården. Anne Sjögren startade Rosengrenska stiftelsen tillsammans med Henry Ascher 1998. De drev stiftelsen helt ideellt fram till 2008 då Röda Korset engagerade sig som samarbetspartner. Prissumman är på 200.000 SKR.

 

Stieg Larsson priset 2011

Tilldelas människorättsaktivisten Vilma Núñez de Escorcia, Nicaragua.
www.cenidh.org

Från och med 2011 är Stieg Larsson priset internationellt. Stieg Larsson själv har länge jobbat mot antirasism och kvinnoförtryck och för yttrandefrihet och i år tilldelas priset till den nicaraguanska kvinnokämpen Vilma Núñez de Escorcia. Priset får hon för att hon ”rakryggat hållit fast vid sina ideal och i stark motvind kämpat för att göra vardagen bättre för sitt lands kvinnor”. Hon har jobbat för mänskliga rättigheter i Nicaragua sedan hon var en ung student, under diktatorn Somozas tid. I dag jobbar Vilma Núñez de Escorcia som chef för organisationen CENDIDH som hon har grundat.

 

Stieg Larsson priset 2012

Tilldelas Maryam Al-Khawaia.
www.bahrainrights.org/en/about 
twitter.com/MARYAMALKHAWAJA

För sin modiga kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Med internet och sociala medier som verktyg har hon med ordets makt och en ihärdig aktivism belyst orättvisorna i sitt hemland. Trots hot och trakasserier mot henne själv och sin familj har hon envist fortsatt arbeta för ett tolerant och demokratiskt Bahrain. Helt i Stieg Larssons anda.

Maryam al-Khawaja föddes 1987 i Syrien där hennes familj levde i exil. Hennes far, Abdulhadi al-Khawaja, var en framträdande människorättsaktivist som tvingats lämna Bahrain vid Persiska viken, på grund av sin oppositionella verksamhet där. När Maryam al-Khawaja var två år gammal flyttade familjen till Danmark, där de fick politisk asyl och senare danskt medborgarskap. Familjen flyttade tillbaka till Bahrain 2001, när familjen fick amnesti. Hennes far startade då The Bahrain Center for Human Rights (BCHR). Målet med BCHR är att ”främja demokrati och mänskliga rättigheter i enlighet med internationella normer” genom ”opinionsbildning, utbildning, workshops, seminarier, mediekampanjer och rapportering till FNs olika organ och andra internationella NGOs”. Han är idag fängslad, men Maryam fortsätter kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. I samband med frihetsupproret med det vi kallar den arabiska våren återvände Maryam till Pärltorget i Bahrains huvudstad Manama där hon blev en av vittnena i främsta linjen. Hon blev en flitig twittrare och fick snabbt ett stort antal följare och blev en av Bahrainupprorets mest kända röster. Maryam bor för närvarande i Danmark men hennes arbetsfält för att driva medborgarrättsrörelsen vidare i Bahrein är hela världen.

 

Stieg Larsson priset 2013

Tilldelas Svetlana Gannusjkina.

Svetlana Gannusjkina tilldelas Stieg Larsson priset 2013 för sitt arbete med att, helt i Stieg Larssons anda, försvara och belysa migranters och internflyktingars situation i Ryssland. Hennes kamp är en viktig nyckel i att upprätthålla öppenhet och demokrati. Arbetet har mötts av både politisk motvind och hot. Ändå har hon medverkat i att upprätthålla flera organisationer med uppgift att hjälpa människor som drabbats av diskriminering och politiskt våld. Svetlana Gannusjkina är en av Rysslands mest etablerade förkämpar för mänskliga rättigheter. I slutet av 1980-talet, parallellt med att hon upprätthöll en professur i matematik, engagerade hon sig djupt i de flyktingar som kom från konflikten i Nagorno-Karabach i samband med att Sovjetunionen föll sönder. Senare engagerade hon sig också i konflikterna i Tjetjenien. Idag är hon bland annat aktiv i Komitet Grazhdanskoe sodeistvie som arbetar nära med andra internationella organisationer, till exempel UNHCR.

 

Stieg Larsson priset 2014

Tilldelas Soraya Post och Thomas Hammarberg

Soraya Post och Thomas Hammarberg tilldelas Stieg Larsson priset 2014 för deras ihärdiga arbete för romernas mänskliga rättigheter och för att de är två av Sveriges starkaste förkämpar för romernas rättigheter. Romerna har under lång tid varit utsatta i Europa. Thomas Hammarberg och Soraya Post har oförtrutet och med stort mod, helt i Stieg Larssons anda, arbetat för att stärka romernas mänskliga rättigheter.

Soraya Post
Soraya Post har under en lång tid agerat för att motverka diskriminering av romer i hela Europa, inte minst har hennes fokus riktats mot att förstärka romska kvinnors ställning. Soraya Post är av romskt ursprung. Hennes mamma tvångssteriliserades av sjukvården i Göteborg 1958. 2003 var Soraya Post en av initiativtagarna till International Roma Women’s Network (IRWN), ett nätverk av romska kvinnoorganisationer från 18 europeiska länder. Sedan maj 2014 är hon Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ. En av hennes kärnfrågor är att förbättra romernas situation i EU.

Thomas Hammarberg
Thomas Hammarberg drev frågan om romers rättigheter i en tid när många andra valde att vara tysta och har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att stärka mänskliga rättigheter runt om i världen. Thomas Hammarberg var mellan 2006 och 2012 Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Under hans ledning lade Europarådet fram en rapport där skarp kritik riktades mot hur de europeiska länderna behandlar romer. Kritik riktades även mot Sverige.

 

Stieg Larsson priset 2015

Tilldelas Yang Jisheng

Den kinesiska författaren och journalisten Yang Jisheng tilldelas Stieg Larsson priset 2015 för sin envisa och modiga journalistgärning. Yang Jishen har under flera års tid arbetat med att kartlägga bakgrunden till massvälten i Kina 1958–1961.

Under flera år kartlade Yang Jisheng konsekvenserna av den massvält som uppstod i samband med ”Det stora språnget” i Kina och som ledde till 36 miljoner människors död. Hans efterforskningar presenteras i den banbrytande boken Tombstone, där Yang Jisheng noggrant och naket utmanar den kinesiska regimens officiella historieskrivning och ger röst åt katastrofens offer. Helt i Stieg Larssons anda.

–  Svältkatastrofen är ett av Kinas största kollektiva trauman. Yang Jisheng får Stieg Larsson-priset för att han med stort journalistiskt mod har vågat gräva fram och berätta sanningen, säger Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo och juryns ordförande.

Yang Jisheng har beslutat att donera prissumman till Läkare utan gränser.

 

Stieg Larsson priset 2016

Tilldelas Jac Sm Kee
www.apc.org/en/home

Den malaysiska forskaren och feministiska aktivisten Jac sm Kee tilldelas Stieg Larsson priset 2016 för sin kamp för ett fritt, öppet och jämställt informationssamhälle utifrån internets möjligheter, och i synnerhet, för kvinnors rätt till en fri tillvaro på internet. Helt i Stieg Larssons anda.

Jac vänder på perspektiven och menar att nätet kan vara en feministisk plattform med stor mobiliseringspotential som feminister ska utnyttja och utveckla. Hon är en av initiativtagarna till den globala och prisbelönta kampanjen Take Back The Tech vars syfte är att bekämpa digitalt könsbaserat våld samt leder kvinnorättsprogrammet inom organisationen Association for Progressive Communications (APC), vars fokus bland annat är att motverka nätbaserat våld mot kvinnor, uppmuntra nätbaserad genusforskning och kapacitetsstärka kvinnor i frågor som rör teknologi.

Utöver sitt arbete för APC är Jac Sm Kee bland annat styrelsemedlem i Malaysian Centre for Independent Journalism, en ideell organisation som försvarar rätten till fri media och yttrandefrihet. Hon är också en av grundarna av KRYSS, en organisation som arbetar med sexuella rättigheter för unga i Malaysia.

 

Stieg Larsson priset 2017

Tilldelas Claudia Dantschke
https://hayat-deutschland.de/english/
https://zentrum-demokratische-kultur.de/zdk/?c=english

Den tyska demokratiaktivisten Claudia Dantschke tilldelas Stieg Larsson priset 2017 för sitt banbrytande och framgångsrika arbete med avradikalisering av unga människor i islamistiska miljöer samt den nyanserade opinionsbildning hon verkat för rörande bilden av islam och muslimer. Helt i Stieg Larssons anda.

Claudia Dantshcke är en av Tysklands ledande experter på islamism och salafism som långt innan dagens upptagenhet med frågan började utforska och bekämpa demokratihotande krafter inom politisk islam. I kontrast till alarmistisk eller symbolpolitisk opinionsbildning präglas hennes arbete av kvalificerad kunskap, rationalitet och pragmatism, alltid med ett lösningsorienterat fokus. 

Sedan 2001 är hon medarbetare vid Zentrum Demokratische Kultur (ZDK), en organisation som främjar upplysningsidéer och demokratiska värden. För ZDK:s räkning kartlade hon islamistiska och högerextrema nätverk i olika stadsdelar i Berlin i syfte att ta fram lokala strategier för att bemöta och förebygga dessa antidemokratiska krafter. 2011 startade hon initiativet Hayat, Tysklands första rådgivningscentrum för avradikalisering, vilken erbjuder råd och stöd till personer i salafistiska och jihadistiska miljöer, liksom avhoppare och anhöriga.

Genom böcker, artiklar, föredrag och utbildningar förmedlar hon den kunskap hon samlat och de strategier hon utarbetat under många års praktiskt arbete i fält.

 

Stieg Larsson priset 2018 

Tilldelas Carole Cadwalladr

Den brittiska journalisten och författaren Carole Cadwalladr tilldelas Stieg Larsson priset 2018 för sitt modiga och outtröttliga arbete med att avslöja aktörerna som försöker undergräva demokratiska processer i Storbritannien och USA. Helt i Stieg Larssons anda.

Carole Cadwalladr är en erfaren och flerfaldigt prisbelönt nyhets- och reportagejournalist som genom sin granskande journalistik har bidragit till att stärka allmänhetens kunskap om och demokratins motståndskraft mot de extrema krafter som försöker påverka demokratiska val och processer runtom i världen. 

Trots ett högljutt motstånd har Carole Cadwalladr enträget fortsatt sitt arbete för att värna och upprätthålla demokratins spelregler. Genom sin journalistiska gärning har frågorna om personlig och demokratisk integritet kommit upp på dagordningen i västvärldens politiska debatt.

Cadwalladr har med sin grävande journalistik, på brittiska tidningen The Observer, i samarbete med visselblåsaren Chris Wylie presenterat uppgifter om de tvivelaktiga metoder konsultbolaget Cambridge Analytica och dess nätverk använde för att påverka såväl presidentvalet i USA och den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU, som i andra länder. Avslöjandena blev startskottet för ett flertal större offentliga utredningar, ytterligare journalistiska granskningar och omfattande debatt på båda sidor av Atlanten. Cambridge Analytica, som idag är avvecklat, har nekat till alla anklagelser.